Karpik - Półkolonie
Promocja Wizerunku
polkolonie.
Półkolonie RzeszówZimowisko RzeszówNauka PływaniaSauna RzeszówCennikiKontakt
erz.pl - Katalog Firm

Cenniki

Cennik Pływalni „Karpik” przy Gimnazjum nr 5
w Rzeszowie na 2009

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj biletu
Cena
Czas
OW
OD
Oszczędność
Normalny
7,00
60 minut
60 minut
0,35
Brak
Ulgowy
5,00
60 minut
60 minut
0,25
Brak
KARNETY NORMALNE

Rodzaj biletu
Cena
Czas
OW
OD
Oszczędność
Normalny
40,00
6 godzin
2 m-ce
0,35
2,00
Normalny
70,00
11 h
3 m-ce
0,35
7,00
Normalny
135,00
22 h
5 m-cy
0,35
19,00
Normalny
200,00
33 h
11 m-cy
0,35
31,00
KARNETY ULGOWE

Rodzaj biletu
Cena
Czas
OW
OD
Oszczędność
Ulgowy
29,00
6 godzin
2 m-ce
0,25
1,00
Ulgowy
50,00
11 h
3 m-ce
0,25
5,00
Ulgowy
95,00
22 h
5 m-cy
0,25
15,00
Ulgowy
140,00
33 h
11 m-cy
0,25
25,00

LEGENDA
OD - Po każdej godzinie pobytu na basenie doliczamy opłatę za każde rozpoczęte 3 minuty w wysokości
OW -Okres ważności do wykorzystania


1. Z biletów i karnetów ulgowych korzystają dzieci od lat 5, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz studenci do 25-go roku życia, po okazaniu legitymacji.
2. Dzieci do lat 4 włącznie wchodzą na basen bezpłatnie. W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, kasjer ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka
3. Godziny wejścia na basen są do wiadomości zainteresowanych u kasjera pływalni, na tablicy ogłoszeń lub Tutaj

U W A G A
Za każdy karnet pobieramy kaucję w wysokości 10,00
Zwrot kaucji następuje po ukończeniu terminu ważności karnetu lub wcześniej po jego wykorzystaniu.


Ceny kursów pływania:

I stopień - 200,00 zł
II stopień - 200,00 zł
III stopień - 200,00 zł
IV stopień - 200,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie pływalni najpóźniej bezpośrednio po pierwszych zajęciach.
Osoby, które nie zapłaciły za kurs nie będą wpuszczane na zajęcia.

Cennik sauny

Nowość !!!
Karnet Sauna Fitness


Karnet Sauna Fitness uprawnia do 10 pobytów w saunie, maksymalnie dla 4 osób jednocześnie. Karnet jest ważny 4 miesiące od daty zakupu.
Cena karnetu to 140 zł

WEJŚCIA 30 MINUTOWE

2 osoby - 14 zł.
3 osoby - 16 zł.
4 osoby - 18 zł.
5 osób - 20 zł.
6 osób - 22 zł.

WEJŚCIA 60 MINUTOWE

2 osoby - 24 zł.
3 osoby - 28 zł.
4 osoby - 32 zł.
5 osób - 34 zł.
6 osób - 36 zł.

Gimnastyka w wodzie:

Gimnastyka w wodzie odbywa się w następujące dni wtorek 20.00 i 20.45; czwartek 20.00 i 20.45; ; sobota 18.15. cena biletu: normalny 9.00 zł , ulgowy 7,00 zł. ZAPRASZAMY

Wodne przedszkole:

Cykl 10 zajęć po 30 minut - 200,00


Aktualności:
Główna Siedziba:
ul. Solarza 12 35-125 Rzeszów, 35-125 Rzeszów
Tel.: (017) 857 00 91
Www: karpik.rzeszow.pl
E-Mail: plywalniakarpik@wp.pl