Karpik - Półkolonie
Promocja Wizerunku
polkolonie.
Półkolonie RzeszówZimowisko RzeszówNauka PływaniaSauna RzeszówCennikiKontakt
erz.pl - Katalog Firm

Nauka Pływania

Nauka pływania Rzeszów

Pływalnia Karpik prowadzi kursy pływania dla wszystkich grup wiekowych.
Na zajęcia nauki pływania zapraszamy zarówno pięciolatki jak i osoby mające ….dziesiąt lat.

Lekcje nauki pływania odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorek i czwartek w godzinach 17.00-17.45, 17.45 – 18.30 i 18.30-19.15 Cały cykl kursu (jeden stopień) to 20 lekcji 45 minutowych w grupach od 8 do 15 osób. Prowadzimy zapisy na kursy podstawowe oraz na doskonalenie pływania w różnych grupach wiekowych.
Do grupy można dołączyć na własne życzenie w każdej chwili, albo poczekać na rozpoczęcie nowego kursu. Aby odbył się nowy kurs lub jego kontynuacja grupa musi liczyć minimum 8 osób.
W przypadku kursu podstawowego (I stopień) pierwsza lekcja jest traktowana jako lekcja organizacyjna i nie jest wliczana do cyklu szkoleniowego.
W przypadku gdy opuścimy jakieś zajęcia możemy je odrobić indywidualnie w godzinach ogólnodostępnych samemu lub w towarzystwie innej osoby. Jedna opuszczona godzina równa się wejściu dla 1 osoby na basen na 60 minut.
Wszystkich, którzy chcą skorzystać z naszych kursów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem kursów pływania.


Pełny cykl nauki pływania obejmuje 4 stopnie:.

I STOPIEŃ - 20 lekcji 45 minutowych
- oswojenie z wodą
- nauka oddychania w wodzie
- nauka pływania stylem grzbietowym

II STOPIEŃ - 20 lekcji 45 minutowych
- nauka pływania kraulem
- doskonalenie w pływania stylem grzbietowym

III STOPIEŃ - 20 lekcji 45 minutowych
- nauka pływania stylem klasycznym ( żabka )
- doskonalenie w pływaniu stylem grzbietowym i kraulem

IV STOPIEŃ - 20 lekcji 45 minutowych
- nauka pływania stylem motylkowym (delfin)
- doskonalenie w pływaniu poznanych stylów

Regulamin kursów nauki pływania

1. Podczas przebywania na basenie wszyscy uczestnicy kursu przestrzegają Regulaminu ogólnego i sanitarnego Pływalni „Karpik” przy Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie.
2. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez Kierownika Pływalni.
3. Pełny cykl kursu to 20 lekcji 45 minutowych.
4. Przy kursie podstawowym pierwsze zajęcia traktuje się jako zajęcia organizacyjne i nie są one zaliczane do 20 godzinnego cyklu nauki.
5. Koszt 20 godzin zajęć – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100)
6. Opłatę za kurs dokonuje się jednorazowo przed pierwszymi zajęciami lub bezpośrednio zakończeniu pierwszych zajęć.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik kursu ma możliwość odebrania niewykorzystanych godzin po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem w formie:
- pozostając na dwóch godzinach szkolenia (jeżeli istnieje taka możliwość)
- indywidualnie w godzinach ogólnodostępnych w stosunku 1 : 1, (1 niewykorzystana godzina kursu = 60 minut pobytu na basenie dla jednej osoby)
8. Pływalnia nie zwraca środków finansowych za opuszczone z winy uczestnika kursu godziny.
9. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora, którego wyznacza Kierownik Pływalni
10. Uczestnicy kursu powinni być wyposażeni w strój kąpielowy, czepek oraz obuwie zmienne- typu klapki.
11. Maksymalna liczba uczestników jednego kursu 15 osób
12. Uczestnictwo w kursie świadczy o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.
13. Skargi i uwagi proszę kierować do kierownika pływalni osobiście, telefonicznie lub na adres internetowy    plywaniakarpik@wp.pl

Wodne Przedszkole Rzeszów

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nauka pływania Rzeszów - Karpik

Aktualności:
Główna Siedziba:
ul. Solarza 12 35-125 Rzeszów, 35-125 Rzeszów
Tel.: (017) 857 00 91
Www: karpik.rzeszow.pl
E-Mail: plywalniakarpik@wp.pl